Keep Your Mind Wide Open...]]*

2009 年 2 月 3 日  星期二   晴天


睡意連綿不斷.... 分類: 未分類

今個星期學校ge話題係...預防流感a...
但係我...一早就中左招la= =
上個星期先發完高燒...
俾個機會我發多次la...哈
突然有一個諗法...e+如果你就泥遲到
你ge請假理由可以話你...發燒...
肥黃一定信你...哈~


li個星期之前...
我對考車li件事一d信心都冇...
學某人講...我li次飲硬...
好彩師傅記得我就泥考
要我星期日早d去...教我上斜8
就係li日...我掂左la!!
我終於係斜8度成功左...開心死...
同埋我搵到同我好岩keep ge車...
7454 我一定要記得li個車...
佢可以令我係斜8度成功...哈~
我好似已經搵哂信心...
近住落泥...我仲有一個星期ge時間
我可以成功嗎?
冇人知...
可以做ge係用剩下的時間泥度努力
唉...
不過我想請假戈日居然係...測地理
今日上地理堂....
果然地理陳係冇左件事...
早知就5好提佢a
我請假咪好囉...
慘....
如果我戈日請假...各位大佬幫我記下出咩a
我地理本身就5係強..hlep me~


li幾日都5知做咩....
上咩堂都想訓
周公好似好得閑...有空就搵我幾次
今朝我居然訓到連手機鬧鐘響左幾次我都聽5到...
好彩係著運動服咋...
上語文堂同埋數學堂完全係睡死狀態...
5通係關d流感事?訪客留言 (返回 choi_po 的日誌)

訪客名稱:
電郵地址: (不會公開)
驗證碼:  按此更新驗證碼 (如看不清楚驗證碼請點擊圖片刷新)
俏俏話: (必需 登入 後才能使用此功能)
[ 開啟多功能編輯器 ]