Siu葵的日誌=]


分類: 未分類

老婆仔,咪扭計。有好野,齊齊睇。親愛的,我愛你。
手拖手,跟我泥。諗返起,初見你。覺得你,靚到痺。
我決定,愛實你。拍拖時,我追你。追到我,索晒氣。
追到你,我運氣。肉麻話,吾怕痺。我照講,來昆你。
應承你,結婚後。朝朝早,我先起。煮早餐,等住你。

死亡時間:2011-08-23 01:09 AM  [ 編輯日誌 ] [ 分享至FACEBOOK ]

訪客留言 (返回 hoyin12 的日誌)


k_ying1314 於 2012-05-07 09:42 PM 發表:
cm
[ 回覆 ] [ 封鎖 ] [ 刪除 ]YUENYI0902 於 2012-02-06 01:04 AM 發表:
cm*
[ 回覆 ] [ 封鎖 ] [ 刪除 ]kamanman1230 於 2011-12-17 11:18 AM 發表:
passby.
[ 回覆 ] [ 封鎖 ] [ 刪除 ]kimmi8987 於 2011-10-26 07:34 PM 發表:
[ 留給網主的俏俏話 ]
[ 回覆 ] [ 封鎖 ] [ 刪除 ]lamlaiching 於 2011-09-23 01:29 AM 發表:
CM
[ 回覆 ] [ 封鎖 ] [ 刪除 ]mikiko1994 於 2011-09-04 07:51 PM 發表:
[ 留給網主的俏俏話 ]
[ 回覆 ] [ 封鎖 ] [ 刪除 ]jacklee007 於 2011-09-01 04:39 PM 發表:
c0mment;]
[ 回覆 ] [ 封鎖 ] [ 刪除 ]k_ying1314 於 2011-08-23 08:09 AM 發表:
cM:)
[ 回覆 ] [ 封鎖 ] [ 刪除 ]


訪客名稱:
電郵地址: (不會公開)
驗證碼:  按此更新驗證碼 (如看不清楚驗證碼請點擊圖片刷新)
俏俏話: (必需 登入 後才能使用此功能)
[ 開啟多功能編輯器 ]

hoyin12
暱稱: 大m
性別: 男
國家: 香港
地區: 西貢區
訪客留言
最近三個月尚無任何留言
好友名單
最近訪客
最近沒有訪客
日誌統計
文章總數: 3
留言總數: 85
今日人氣: 1
累積人氣: 2995